A coaching folyamatban

támogatást nyújtunk ahhoz, hogy sikerüljön elérni a kitűzött céljaidat. Inspirálunk arra, hogy más nézőpontokból is megláthasd önmagad és a körülötted lévő világot, helyzeteket annak érdekében, hogy szakmai és/vagy magánéleted sikeres legyen. Tükröt tartunk eléd, amelyben megláthatod és nyomon követheted saját működésedet, valamint azokat a meglévő képességeidet, melyek a változás és megoldás felé vezethetnek.

(A folyamat általában 6-10 alkalomból álló, egymást követő „ülés”-ek sorozata. Az egyes ülések egyeztetett időpontban zajlanak, 1,5 órásak.)

Coachként

nem adunk tanácsokat, sem „recepteket”. Azonban segítünk távolságot tartani a történésekkel, egészen más, új nézőpontokból világítunk rá helyzetekre. Ítélkezés-mentes észrevételeket teszünk, és kérdésekkel inspirálunk. Ezek nyomán felismerheted erősségeidet, meglévő potenciálodat.
Reflektorként rávilágítunk azokra a megkövesedett mintákra, a továbbhaladásodat akadályozó hitrendszerekre, melyek átalakításával az adott helyzetben megtalálhatod a válaszokat és a megoldásokat. Mindezeket tudatosítva pedig elindulhatsz a változás és a további fejlődés útján.

Kinek ajánljuk?
 • vezetőknek
 • kulcsembereknek
 • útkeresőknek
 • mindazoknak, akik a személyes fejlődésükben,
  továbbhaladásukban érdekeltek.

Coaching palettánk

Az adott vezető szakmai, vezetői kompetenciáját növeli, saját tapasztalatainak, konkrét problémáinak feldolgozásán keresztül, mellyel párhuzamosan fejlődik önreflexiós képessége is.
A skill coaching során segítünk az ügyfélnek megerősödni bizonyos témákban pl. kommunikáció, vezetés, konfliktuskezelés, problémamegoldás stb.
Shadow coaching során a coach elkísér, megfigyel és - a megfigyelési időszakot követően - visszajelez a munkahelyi tevékenység után. Jelen lehet bármilyen munkahelyi szituációban, egyedüli feladatvégzés közben , értekezleteken, tárgyalásokon vagy prezentációkon is.
A visszajelzés során a coach visszatükrözi a tipikus reakciókat, szokásokat, gondolkodási és viselkedési mintázatokat, stb.
A módszer előnye, hogy a coach közvetlenül személyes benyomásokat szerez, és olyan összefüggéseket, tendenciákat láthat meg, melyeket érintettként nem biztos, hogy látsz vagy felismersz.
Magánéleti, párkapcsolati, hivatásbeli és/vagy egészséggel kapcsolatos problémák, megrekedések megoldására fókuszál.

TRÉNINGEK

Megközelítésünk

Elkötelezetten kutatjuk, és törekszünk rá, hogy a készségfejlesztő tréningek hatására történő változásokat miként tudjuk tartóssá tenni. Ennek kapcsán arra jutottunk, hogy az egyéni gondolkodásmód, a rögzült minták és hitrendszerek hamar felülírhatják egy készségfejlesztő tréningen tanultakat. Ezért ez tőlünk is másféle megközelítést, módszereket kíván.


Hogyan dolgozunk mi MÁSKÉPP?

Mielőtt partnereinknek cselekvési technikákat tanítanánk, készségeket és kompetenciákat fejlesztenénk, elsőként a gondolkodásmódjukat, szokásaikat, hozzáállásukat tesszük nagyító alá.
Azt vizsgáljuk, hogy mi hozza létre, mi mozgatja az egyének meglévő gondolkodását. Milyen alapelvek, minták és hitrendszerek állnak a működések mögött, milyen érzések és jelentéstartalom kapcsolódik az egyének számára az adott dologhoz? Ezeket kiderítve, megértésre jutva, TUDATOSÍTVA, átírva, más szinten történik aztán maga a készségfejlesztés.
A gondolkodásmód megváltoztatása, új hozzáállást és elköteleződést hoz létre, ezek új döntésekhez és cselekvésekhez vezetnek mind egyéni, mind csoport szinten.

Tréning palettánk

SZERVEZETFEJLESZTÉS

Belső erőforrásokra építve, külső
szakértői támogatással

HR fejlesztési palettánk:

 • HR stratégia, alapelvek, éves terv kialakítása
 • Képzési stratégia, alapelvek, akcióterv kidolgozása
 • HR folyamatok elemzése, fejlesztése
 • Munkaköri leírások elkészítése, auditálása
 • Munkaszerződések elkészítése, auditálása
 • AC, DC programok lebonyolítása
 • Kompetencia-értékelés
 • 360 fokos értékelés
 • Teljesítmény-értékelési rendszer kialakítása, bevezetése, auditálása

Egyes szervezetfejlesztési projektjeinkben szakértő partnerünkkel, a Human Excellence Kft-vel közösen veszünk részt.